ข่าวเทคโนโลยี

แอป NHS Covid-19 ของสหราชอาณาจักรเป็นส่วนตัวเกินไปหรือไม่

การอัปเดตที่สำคัญสำหรับแอป NHS Covid-19 ควรหมายความว่าจะดีกว่าในการระบุผู้ที่ติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังควรส่งการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเพื่อบอกให้คนเหล่านั้นแยกตัวออกไป Continue reading