onearoon

การดูแลรักษาเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ต้องเก็บไว้ใน “ตู้เย็น”

การดูแลรักษาเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ต้องเก็บไว้ใน “ตู้เย็น” ลงทุนซื้อเครื่องสำอางกันมาแล้ว สาวๆรู้หรือไม่ว่าเราจะดูแลรักษามันอย่างไรให้ใช้ไปได้นานๆ เครื่องสำอางชิ้นไหนควรเก็บอย่างไร และทำไมเครื่องสำอางบางชนิดจึงควรเก็บในตู้เย็น Continue reading